Punkt badań laboratoryjnych

Punkt pobrań wszystkich badań  laboratoryjnych w oparciu o  panel badań Diagnostyka Laboratoria Medyczne

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH. WYSOKOSPECJALISTYCZNE BADANIA PŁODU,
KTÓRE POZWALAJĄ WYKRYĆ WE WCZESNYM STADIUM WADY ROZWOJOWE
I OKREŚLIĆ RYZYKO WYSTĘPOWANIA CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE.